Viskozitní klasifikace & HTHS viskozita

Motorových olejů máme v dnešní době spousty druhů a v zásadě všechny slouží ke stejnému účelu. Mažou pohyblivé části v motorovém prostoru, zabraňují opotřebení, korozi a zajišťují odvod tepla. Každý motor je však složen jinak a vyžaduje speciální vlastnosti oleje k zaručení optimálního mazání. Patří sem například tekutost oleje (viskozita), určité teplotní chování nebo například kompatibilita s těsnícími materiály. Abychom se v této problematice orientovali, jsou institucemi vydávány různé specifikace a schválení, kterými je možno se poté řídit při výběru správného motorového oleje. Specifikace motorových olejů jsou odlišné od specifikací převodových olejů. Základní dělení motorových olejů je dle třídy SAE.

Třída SAE

Viskozita jako míra vnitřního tření kapaliny je jednou z nejdůležitějších vlastností oleje. Určuje jak řídký nebo viskózní olej je a jak se chová v závislosti na okolní teplotě. Proto instituce SAE (Society of Automotive Engineers) zveřejnila systém, který definuje referenční teploty, limity viskozity a přiřazení tříd pro motorové oleje. Existují jednostupňové oleje, které odpovídají určité kinematické viskozitě při 100 °C, např. SAE 30, které se používaly v autech před mnoha lety při výměně oleje v zimě a létě. Mnoho klasických automobilů je stále závislých na jednostupňových olejích. Moderní osobní automobily pracují s vícestupňovými oleji, jako je například SAE 5W-30. Vícerozsahové oleje mají dobré tokové vlastnosti v zimě i v létě a proto je lze používat celoročně. Číslo před „W“ definuje tekutost oleje při nízkých teplotách. Čím menší číslo, tím tekutější olej zůstává při nízkých teplotách. To umožňuje motorovému oleji rychle promazat všechny důležité díly v motoru i v zimě při studeném startu. Číslo za "W" definuje kinematickou viskozitu oleje při 100 °C. Čím vyšší číslo, tím je olej odolnější vůči extrémnímu zatížení a teplotě.

Viskozitní klasifikace motorových olejů

Třída SAE Hraniční teplota čerpatelnosti oleje při °C Kinematická viskozita oleje v mm²/s
0W -40 ≥ 3.8
5W -35 ≥ 3.8
10W -30 ≥ 4.1
15W -25 ≥ 5.6
20W -20 ≥ 5.6
25W -15 ≥ 9.3
8 - 4.0 – 6.09
12 - 5.0 – 7.09
16 - 6.1 – 8.19
20 - 6.9 – 9.29
30 - 9.3 – 12.49
40 - 12.5 – 16.29
50 - 16.3 – 21.89
60 - 21.9 – 26.09


HTHS viskozita

Vlastnost je shrnuta pod pojmem High-Temperature-High-Shear-Viscosity (HTHS). Jde o dynamickou viskozitu měřenou při vysoké teplotě (150 °C) a velkém smykovém spádu (106 s-1). HTHS viskozita má určitý vztah k síle (tloušťce) mazacího filmu. Čím je HTHS viskozita vyšší, tím olej tvoří silnější (tlustší, ne však ve smyslu pevnější) mazací film. V případě příliš nízké HTHS viskozity může dojít k přetržení olejového filmu mezi dvěma třecími plochami, ty pak nejsou dostatečně mazány. Moderní motory vyžadují oleje se sníženou HTHS viskozitou při vysokých teplotách. U těchto olejů se při vysokých teplotách snižuje viskozita, což snižuje ztráty třením v motoru. Palivo se využívá efektivněji, což znamená nižší spotřebu paliva a také nižší emise při stejném výkonu motoru.

Viskozitní klasifikace převodových olejů

Čím je číslo třídy SAE vyšší, tím je olej více viskózní. U každé viskozitní třídy je definována minimální viskozita při vysoké teplotě 100°C (garance, že olej bude i při vysoké teplotě dostatečně viskózní a udrží se v mazacím prostoru). Písmeno "W" u nižších viskózních tříd upozorňuje na to, že je u viskozitní třídy navíc definována maximální hodnota viskozity při nízkých teplotách (garance, že i při nízkých teplotách mazivo příliš neztuhne). Podle toho, zda viskozita oleje vyhovuje pouze jedné viskózní třídě nebo více třídám, dělíme oleje na jednorozsahové a vícerozsahové. Příkladem jednorozsahového oleje je olej s označením SAE 80W (splňuje nároky pouze jedné viskózní třídy 80W), příkladem vícerozsahového oleje je olej s označením SAE 80W-90 (splňuje nároky viskozitní třídy 80W i viskozitní třídy 90).

Třída SAE Maximální teplota při 150000 mPa.s ve °C Viskozita při 100 °C v mm2/s
Minimální Maximální
70W -55 4,1 -
75W -40 4,1 -
80W -26 7,0 -
85W -12 11,0 -
80 - 7,0 < 11,0
85 - 11,0 < 13,5
90 - 13,5 < 24,0
140 - 24,0 < 41,0
250 - 41,0 -

Porovnání viskozit průmyslových, motorových a převodových oleju, ISO - SAE

Viskozitní třídy olejů podle ČSN 65 6601

ISO VG průmyslové oleje Viskozita při 40°C v mm2/s SAE motorové oleje SAE převodové oleje
Minimální Maximální
2 1,98 2,42 - -
3 2,88 3,52
5 4,14 5,06 0W
7 6,12 7,48
10 9,0 11,0
15 13,5 16,5 5W 70W
22 19,8 24,2 10W 75W
32 28,8 25,2
46 41,4 50,6 15W, 20W 80W
68 61,2 74,8 25W, 20
100 90 110 30 85W
150 135 165 40 90W
220 198 242 50
320 288 352 60 140W
460 414 506 -
680 612 748 250
1000 900 1100
1500 1350 1650