JASO + ISO

Výkonnostní třídy olejů dle JASO

JASO (Japanese Automotive Standards Organization) je organizace v Japonsku, která definuje své vlastní specifikace olejů. Japonští výrobci zjistili, že limity specifikace API TC jsou nedostatečné. Oleje splňující normu API TC stále produkovaly nadměrnou kouřivost a nezabraňují ucpání výfuku, proto zavedli specifikace dle JASO. Organizace se zaměřuje na oleje pro dvoutaktní, čtyřtaktní benzínové motory a motocykly. Například popisuje speciální požadavky pro motocyklové oleje používané v motorech s integrovanými převodovkami (spojky v olejové lázni). Existuje třída JASO MA pro oleje doporučené pro mokré spojky a třída JASO MB pro oleje, které nejsou doporučené pro spojky v olejové lázni.

Třída JASO Typ motoru Operační podmínky
JASO FA Dvoutakt Původní specifikace stanovila regulaci mazání, detergentnosti, počátečního točivého momentu, výfukového kouře a blokování výfukového systému. Oleje pro lehkou zátěž.
JASO FB Dvoutakt Zvýšené požadavky na mazání, detergentnost, výfukový kouř a propustnost výfukového systému oproti FA. Oleje pro střední zátěž.
JASO FC Dvoutakt Požadavky na mazání a počáteční točivý moment jsou stejné jako u FB, ale mnohem vyšší požadavky na detergentnost, a snížení výfukového kouře než u FB. Oleje pro střední zátěž a nízkou kouřivost.
JASO FD Dvoutakt Stejné jako FC, ale mnohem vyšší požadavky na detergentnost. Oleje pro vysokou zátěž a nízkou kouřivost. 
JASO MA Čtyřtakt Doporučeno pro 4-taktní motory, kde je společná náplň pro motor, převodovku a spojku. Tyto oleje neobsahují žádné modifikátory tření. 
JASO MA1 Čtyřtakt Nižší standard specifikace pro motocykly. Doporučeno pro 4-taktní motory, kde je společná náplň pro motor, převodovku a spojku.
JASO MA2 Čtyřtakt Vyšši standard než JASO MA1. Specifikace pro moderní motocykly. Oleje jsou vhodné i v motocyklech vybavenými katalyzátory.
JASO MB Čtyřtakt Nedoporučeno pro mokré spojky.

Kromě výše popsaných celosvětově uznávaných specifikací, JASO také definovala následující (částečně s API nebo ACEA korelující) specifikace oleje.

Třída JASO Operační podmínky
JASO DL-1 Olej speciálně navržený pro dieselové motory s lehkým zatížením, vybavené moderními systémy následné úpravy výfukových plynů.
JASO DH-1 Olej s vysokým obsahem sulfátového popela určený pro mazání těžkých dieselových motorů, není vhodný pro moderní systémy následné úpravy výfukových plynů.
JASO DH-2 Olej s nízkým obsahem sulfátového popela určený pro mazání těžkých dieselových motorů, zejména pokud jsou vybaveny moderními systémy následné úpravy výfukových plynů.
JASO DH-2F Speciální motorové oleje pro vznětové motory modelové řady od roku 2017 s viskozitními třídami SAE xW-30 a pro používání motorové nafty s velmi nízkým obsahem síry pod 15 ppm (0,0015% hmotnosti). Oleje JASO DH-2F nejsou vzájemně zaměnitelné ani zpětně kompatibilní s oleji JASO DH-2.
JASO GLV-1 Motorový olej pro osobní automobily s ultranízkou viskozitou, který šetří palivo.
JASO 315-1A Specifikace definující typ kapaliny pro automatickou převodovku Dexron VI. Tato specifikace je nyní přejmenována na JASO 1-A.

Výkonnostní třídy 2-taktních olejů dle ISO

V polovině 90. let se ukázalo, že specifikace JASO nemohou uspokojit požadavky moderních evropských dvoudobých motorů. Níže uvedené normy ISO byly vyvinuty k odstranění tohoto nedostatku. Jejich základem je příslušná norma JASO + vyžadují provedení dodatečného 3h testu Honda pro kvantifikaci čistoty pístu a účinku detergentu.

Třída ISO Typ motoru Operační podmínky
ISO-L-EGB Dvoutakt Stejné požadavky jako JASO FB + test čistoty pístu.
ISO-L-EGC Dvoutakt Stejné požadavky jako JASO FC + test čistoty pístu.
ISO-L-EGD Dvoutakt Stejné požadavky jako JASO FD + test čistoty pístu + detergentní účinek.