Ochrana osobních údajů

Společnost A.P. & P. spol. s r.o., se sídlem K Olejárně 3423, Kladno 272 01, identifikační číslo: 62957791, provozovatel internetového www.avista-oleje.cz, který je zabezpečen protokolem HTTPS prohlašuje, že veškeré osobní údaje předané nám jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.
Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost.

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, popřípadě název podnikatelského subjektu, IČO, DIČ.
 • Doručovací adresu, fakturační adresu, emailovou adresu.
 • Telefonní číslo
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy (nakoupené produkty a objem poskytnutých služeb).
 • U registrovaných zákazníků přihlašovací údaje. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.
 • Údaje z komunikace mezi prodejoleju.cz a zákazníkem.

Účel zpracování osobních údajů

 • Zpracování objednávky zboží, objednaných přes webové stránky, emailem či telefonicky. Důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy.
 • Zákaznická podpora pro případné odstranění problémů při plnění kupní smlouvy.
 • Komunikace, shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi. Kontaktujeme Vás například telefonicky nebo emailem o stavu Vaši objednávky.
 • Zpracování cookies z internetových stránek provozovaných společností A.P. & P. spol. s r.o. Více informací naleznete v samostatném dokumentu o cookies.

Předání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje budou předány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy.

 • Poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám, na základě Vaši objednávky a plnění kupní smlouvy.
 • Přepravcům, za účelem dodání Vaši objednávky.
 • Třetím stranám zapojeným do zpracování dat.

Pokud jste při objednávce zaškrtnutím políčka vyjádřili souhlas s předáním údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu, budou Vaše osobní údaje, a to emailová adresa a obsah košíku, předány společnosti Seznam.cz, Zboží.cz a Heureka.cz.
Každý zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních dat odvolat. Žádost o výmaz ze systému lze podat písemně na adresu: info@avista-oleje.cz

Na e-shopu www.avista-oleje.cz lze nakoupit bez registrace údajů, ale lze se i zaregistrovat.

Nákup bez registrace:

Abychom Vám mohli zásilku doručit, potřebujeme od Vás údaje:

 • Jméno a příjmení, popřípadě název podnikatelského subjektu, IČO, DIČ.
 • Doručovací adresu, fakturační adresu, emailovou adresu.
 • Telefonní číslo

Vaše osobní údaje nejsou nikde evidovány. S výjimkou údajů pro daňovou evidenci nebo adresu zákazníka, na kterou máme doručit zásilku. 

Nákup s registrací:

Informace o zákaznících, zejména:

 • Jméno a příjmení, popřípadě název podnikatelského subjektu, IČO, DIČ.
 • Doručovací adresa, fakturační adresa, emailová adresa.
 • Telefonní číslo
 • Při registraci je nutné souhlasit se zpracováním osobních údajů, zaškrtnutím políčka.

Jsou uchovávány na dobu neurčitou, nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z naší databáze. Registrace Vám umožňuje čerpat mimo jiné slevy, které se automaticky načítají v našem e-shopu. Umožňuje Vám také snadné přihlášení na naše stránky.
Žádost o výmaz ze systému lze podat písemně na adresu: info@avista-oleje.cz
Své údaje můžete měnit po přihlášení na internetových stránkách www.avista-oleje.cz v sekci „Můj profil‘‘.

Doba uchování

Pokud není uvedeno jinak, Vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností, např. daňové a obchodní právo.

Právo na přístup k údajům

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k Vašim osobním údajům.

 • Můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracování svých osobních údajů.
 • Můžete opravit nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby, které zpracováváme.
 • Můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Kontakty pro podání námitek a stížností

Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů, můžete nás kontaktovat na emailu: info@avista-oleje.cz, popřípadě písemně na adresu: A.P. & P. spol. s r.o., se sídlem K Olejárně 3423, Kladno 272 01.
Vždy se budeme snažit vyřešit, popřípadě napravit všechny nedostatky uvedené v námitce či stížnosti, které nám předložíte.
Samozřejmě máte vždy právo obrátit se se svou námitkou či stížností na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů.
Dozorovým úřadem je v České republice úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. www.uoou.cz.